تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مناقصات
اطلاعیه
اخبار
پیشرفت فیزیکی 48درصدی در تعمیرات اساسی  شرکت پالایش گاز بید بلند
8:41 1399/5/22

پیشرفت فیزیکی 48درصدی در تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز بید بلند

در راستای تداوم تولید پایدار گاز وبازدهی بیشتردر فصل سرما تعمیرات اساسی واحد پالایش گاز 300 از پنجم مرداد ماه سال جاری وبا رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی وایمنی آغاز شد که تا بیست یکم مردادماه 48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته

شعله های فروزان

پیام های ایمنی